Intervju med sporstlig leder

Postet av Enebakk IF - Fotball den 19. Jun 2020

Vi som er tett på vår nye sportslige leder Muneeb, ser allerede resultatet av det engasjementet og innsatsen han så langt har bidratt med. Men for at alle i og rundt klubben skal bli kjent med Muneeb og forstå litt hvordan han tenker, så tenkte vi at et lite intervju var nødvendig. Hva mener for eksempel den nye sportslige lederen om tema som trivsel, utvikling og spilletid.

Muneeb har til tross for sin unge alder, allerede har rukket å skolere seg i stor skala, med trenerbakgrunn i andre klubber samt har vært på akademier i utlandet. Han kom inn i klubben som en trener for ett av våre lag, dette uten selv å ha barn i idretten. Vi så med en gang hvilket tilskudd Muneeb kunne være, og var snare med å forsiktig spørre om han kunne være interessert i å være med på en reise, en reise der utvikling stod i fokus. Svaret var heldigvis (og for Muneeb, naturligvis), et JA.

Muneeb Ul Haq har hatt det travelt siden han gikk inn som fotballens nye sportslige leder. Etter nærmere et halvt år i vervet tok vi derfor en prat med mannen som har sportslig ansvar for barne- og ungdomsfotballen i klubben….og ja, seniorfotballen også faktisk.


Hvorfor takket du ja til å bli sportslig leder?
 
Det var klubben som spurte om jeg ville påta meg den rollen. Jeg syntes det var en god utfordring å være med for å gjøre klubben enda mer strømlinjeformet og for å få på plass en del ting som har med det sportslige å gjøre. Ting som jeg har sett da jeg har vært trener her, som gjerne har vært litt ujevnt. Jeg så at dette var riktig tid for meg å kunne ta på meg en større rolle i klubben og kunne videre støtte og utvikle den fantastiske jobben gjort fra gjeldende gruppestyret.  

Hva har du jobbet med de første månedene?
 
Det som jeg har tatt mye tak i er at vi i fotballen har en fungerende sportsplan. Den er overordnet. Det er nok ikke alle som vet hva som står i den eller finner den frem og leser den. Jeg har jobbet med å kunne gjøre sportsplanen til et levende dokument som alle trenere har et bedre forhold til. Som for eksempel spillerutvikling og hvordan vi skal ta vare på og utvikle spillere. Der har jeg vært med å utforme en utviklingsplan som gjelder de helt fra 6 år opp til 17 år. Jeg har derfor også fått med meg 2 spillerutviklere, sånn at vi kan følge planen mer detaljert og ha en rød tråd i arbeidet vårt. 

Hva er den største utfordringen?
 
Største utfordringen er å få til kombinasjonen av å være en god breddeklubb og det å gi tilbud til de spillerne som vil litt ekstra. God dialog med alle trenere gjør det lettere, og fokuset skal alltid være barnas velvære og at de føler at de blir utfordret og kan være i flytsonen med tanke på mestring. 

Det er også alltid en utfordring å få med seg alle trenere og lagledere, som allerede gjør en fantastisk frivillig jobb for klubben, til å tenke mer likt i forhold til den grunntanken vi har. Vi er i en fase der det skjer mange endringer som alle må få et nytt forhold til, og er derfor viktig at alle kan stå samlet for å gjøre klubben vår best mulig. 

Hva skal til for å bli en god sportslig leder i Enebakk Idrettsforening?
 
Det er nok en fordel med kjennskap til klubben, at man har jobbet mye med barne- og ungdomsfotball tidligere, og at man kan være tydelig. Noen ganger må man også være litt diplomatisk. Det er klubben som er sjef og når vi kan diskutere og komme frem til føringer i styret, sportslig utvalg og gjennom dialog med trenere i trenerforum, må disse følges, sier Muneeb med et smil på lur

Hva er det beste med å være trener og sportslig leder.
 
Det beste er at man får treffe mange forskjellige mennesker. Som trener er det moro å få jobbe med barn og ungdom som er veldig positive og gjerne vil noe med fotball eller syntes at det er så moro å være her og at man trives når man kommer på trening. Begge rollene gir meg mulighet til å sette mitt preg på klubbens historie, og kunne bidra til å ta klubben videre i riktig retning. 

Trenerrollen gir meg muligheten til å jobbe med et lag, følge spillernes utvikling og å kunne jobbe med taktiske valg for å kunne øke min egen fotballkunnskap. Her mener jeg at jeg har gjort mye riktig, men har enda mye å lære og den dialog jeg har med spiller, og den pedagogiske tilnærmingen jeg må ha, mener jeg gjør meg til en bedre person i alle andre roller. Sportslig leder rollen gir meg en overordnet oversikt over alt som skjer i klubben og kan gi meg en forståelse for hvordan jeg best mulig kan hjelpe klubben mot det felles målet vi har, som er å gjøre Enebakk fotball til en flott klubb å spille fotball i.  

Hva er målsettingen for fotballgruppa?
 
Målsetting for Enebakk Idrettsforening fotball må være å forbli en solid og god breddeklubb i bygda. Dette slik at vi ikke bare tar vare på de spillerne som har lyst til å spille fotball her, men også gir muligheter for de som vil litt mer. Være bevist på når man beveger seg fra barnefotballen, som igjen ikke bare handler om trivsel, mestring og trygge rammer fremfor statistikk, men for noen, tabell og prestasjoner. Vi skal selvfølgelig jobbe med å kunne sette opp et økt tilbud der prestasjoner kan forbedres gjennom riktig utvikling, men skal ikke gå på bekostning av spilleglede.   

Bygge videre på den gode starten vi har hatt med å gjenoppta satsing ved å rekuttere  nye årskull og ikke minst jenter inn i fotballen er også en utrolig viktig oppgave, og målsetningen vil måtte være å beholde dette fokusert fremover. Vi har veldig mange gode mennesker som gjør en veldig viktig jobb på denne fronten som vi skal støtte på best mulig måte.

I tillegg må det være å bygge opp seniorfotballen. Vi har nå fått meldt på a-laget i 9 divisjon og interessen fra nærmiljøet har vært veldig stor. Vi vil sette opp et godt system der vi har et tilbud for hele nærmiljøet og en klubb som Enebakk skal uten tvil ha et a-lag!

Hvor håper du at klubben er om et par år?
 
Jeg tenker at vi skal jobbe mot å ha det beste tilbudet for barn og ungdom som ønsker å spille fotball i distriktet. At vi er en klubb som kan ta vare på både de spillerne som bare ønsker å spille her, og samtidig se de som ønsker å ta steget videre til andre klubber, er viktig.

Jeg håper vi kan få folk inn i alle roller i klubben. Alt fra dommere, trenere, være med rundt lagene. Det er mange oppgaver i en klubb og de fleste må vi gjøre uten at det koster så veldig mye. Det er klart at mennesker er de beste ressursene vi har. Jeg håper så mange som mulig, blir så lenge som mulig slik at vi sammen kan jobbe mot det måle om at vi hele tiden har en positiv utvikling i klubben.  

Sist, så ønsker jeg at vi fortetter å jobbe imot å ha velfungerende lag i alle aldere med nok spillere, trenere og ledere slik at klubben har et tilbud til alle. 

Hvordan skal klubben måle dette med hvem som ønsker mest?
 
Treningstalent slår som oftest andre talenter. Det vil alltid være slik at de som trener mye og vil mye har en god mulighet til å nå langt. Kanskje nå lenger enn de som tidlig ble veldig god eller som har noen medfødte egenskaper og tilegner seg gode ferdigheter i tidlig alder, men som kanskje ikke videreutvikler det fordi de trener mindre eller er mindre skjerpet. Vi skal passe på at treningstalentene blir vurdert og utfordret, og at de med «en medfødte spiller» i seg får den strukturen som trengs for å utvikle seg best mulig.

Er det noe som mangler i Enebakk Idrettsforening?
 
Penger, sponsorer og mange flere frivillige, ler Muneeb, før vi på nytt ser at han blir engasjert. Det er fortsatt mange ting vi må jobbe med. Igjen, det går på å bli flinkere til å samarbeide med trenere og lagledere – ikke bare innenfor samme årskull, men også på tvers av lag. Kanskje bli enda mer tydelig på hvordan vi ønsker det skal være, slik at de som er med på å hjelpe til og gjør en innsats, kjenner til klubbens målsetting. Min oppgave vil i stor grad være å informere om de mål klubben har satt seg, og hvordan vi kan komme dit sammen. Dette vil være i tråd med hva vårt engasjerte gruppestyre tenker, og gjennomføres i tråd med klubbens retningslinjer, klubbhåndbok og sportsplan. 

Tror du spillere er med på alt dette og forstår tankene bak?
 
Vel, vi har nok en stor oppgave fortsatt med å forklare hvorfor vi gjør enkelte ting. Det har vært endel forandringer fra tidligere. Så der må vi jo bare prøve å sørge for at trivsel og utvikling er på plass i første omgang. Det vil være det viktigste vi kan gjøre før vi tar en mer detaljert gjennomgang når de blir eldre. 

Ellers, så vil jeg jo si at det moro at vi har gjennomført delkurs for trenere. Vi skal gjennomføre flere kurs slik at om et års tid så har vi veldig mange som har trenekurs 1, 2 og 3 (opp til ungdomsfotballen). De kan med dette også forstå seg på hvordan NFF mener at et lag skal trenes og hvilken rolle de har. Det gjør at sportslig utvalg får en større sikkerhet i kvaliteten på trenerne i hele klubben, og at de har en forståelse for hvordan de skal best mulig utføre rollen sin. De kan derfor også videreformidle klubbens filosofi til spillerne i egen treningshverdag.

Gjennom å ha trent ulike klubber, er Enebakk Idrettsforening det beste stedet du har vært?
 
Ja. Enebakk er det beste stedet jeg har vært. Det er fordi at her har jeg så mange dyktige mennesker som er så utrolig flinke til å ville forbedre alle aspekter ved klubben på best mulig måte. Her vil jeg benytte anledningen til å takke spesielt gruppestyret og det sportslige utvalget som alle tar seg tid til å jobbe med høy intensitet for at spillere i klubben får det beste tilbudet mulig, noe alle barn fortjener. 

Hva kan vi lære av andre klubber?
 
Vi kan jo selvfølgelig ikke sammenligne oss med de større mer etablerte lagene med tanke på ressurser og pengebruk. Men vi kan lære at hvis man vil nå langt, så må man ofre ganske mye. Være profesjonell, selv om det nødvendigvis ikke er penger det er snakk om. De punktene som nevnes tidligere her, mener jeg klubben har mye av. Det er derfor vi har klart å få til så mye på kort tid. 

Hvor lenge bør en god spiller som gjerne er ønsket av andre klubber, velge å bli i klubben?
 
En målsetting for klubben og meg er at spillerne kan bli så lenge som mulig i Enebakk. Her vil det være viktig at spilleren forstår alle valgene sine. Vårt viktigste bidrag i så måte, vil være å støtte spilleren. Blir det klubbytte så ønsker vi spilleren masse lykke til videre, og ønsker at han/hun bringe Enebakk-navnet til nye høyder. Vi har nå et tilbud fra 6 år til a-lag så vi vil kunne ha et godt tilbud for spillere så lenge som mulig. 


Vi takker for praten, og ønsker Muneeb all lykke videre. Vi håper også at så mange som mulig kan være med å bygge opp et bærekraftig sportslig apparat og hjelpe Muneeb så godt de kan. Det synes vi både han og våre barn og unge fortjener.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.