Velkommen til Enebakk IF Fotball

                                             


Enebakk IF Fotball er en undergruppe i Enebakk IF, med ansvaret for all fotballaktivitet på alle alderstrinn fra og med 6 år til og med A-lag,
Enebakk IF Fotball arbeider for at det skal være trygt og godt for barn og ungdom å være medlem i vår klubb. Vi skal være en klubb hvor de lærer å ta hensyn til hverandre og innrette seg etter felles regler. Våre lag i barne- og ungdomsfotballen organiseres og trenes i størst grad av spillernes foresatte/foreldre. Mer om hvordan også vår klubb er drevet, kan det leses mer om her

Alle i Enebakk skal få muligheten til å spille fotball i klubben, et godt sportslig og sosialt tilbud ut fra sine egne ambisjoner og ønsker.

 

6 -12 år aldersklassene, dvs. frem til spillerne fyller 12 år, spilles det 3er, 5’er og 7'er fotball. Spillernes foresatte fungerer som trenere. Det avholdes trenerkurs for å skolere disse. Lagene bestemmer i utgangspunktet selv, i samråd med Sportslig Utvalg, hvilket nivå i egen klasse de ønsker å spille på.  


12+ år Fra og med det året spillerne fyller 13 år begynner ungdomsfotballen. Spillform er 9er og 11er. De spillere som vil satse, og som har de beste ferdigheter, motivasjon og holdninger, skal gis mulighet for videre utvikling, men det er alltid plass til spillere som enten ikke satser eller (foreløpig) ikke har tilstrekkelig ferdighetsnivå. Vi jobber hardt for å være en inkluderende klubb der det er plass til alle uavhengig av ferdighetsnivå.


Hva forventer vi av dere foreldre? På alle lag i aldersbestemte klasser skal det være minimum en trener og en lagleder. Dette er verv som foreldrene må ta på seg. Mange tror dette er farlig eller vanskelig, men tro oss: dette er bare gøy og utfordrende!


Alle barn setter pris på støtte og tilstedeværelse av dere foreldre og andre familiemedlemmer.


Dugnader Enebakk IF Fotball må bekoste alle sine utgifter selv. Det koster å drive en idrettsklubb og de viktigste utgiftspostene er vedlikehold utstyr og baner, påmeldingsavgifter, kamp og treningsutstyr til lagene, dommerhonorarer, leder/-trenerkurs, forsikringspremier etc. Den viktigste inntektskilden for Enebakk IF Fotball er treningsavgift, kiosksalg samt egne turneringer. Alle foreldre må derfor påregne å stille til disse dugnadene.

Enebakk IF Fotball arrangerer i løpet av året Fotballens Dag, og Høstcup (evt alternative dugnader dersom disse utgår). I tillegg søker vi hvert år om å få arrangere 6 og 7års serien. Her stiller lagene på dugnad. Det kan være kiosksalg, rydding, levering av vaffelrøre, sitte i sekretariatet etc. Disse dugnadene er en unik mulighet til å bli kjent med andre foreldre i Enebakk IF Fotball og bidra til fellesskapet.


Hva koster det og spille fotball i Enebakk IF Fotball? Alle som skal spille i fotball i Enebakk IF Fotball må være medlem. Bli medlem. Dette gjelder også de i styret og andre verv i klubben. Mer om medlemskontigent og treningsavgifter kan det leses om her


Hva kan Enebakk IF Fotball tilby? Mye penger har vi ikke, men vi er mange som jobber frivillig for at klubben skal kunne gi ditt barn de beste forutsetninger for å trives med fotballen i Enebakk. Det viktigste for å få dette til er gode, treningsfasiliteter og kursede trenere/veiledere. Vi bruker derfor mye ressurser og penger på drift og trenerutdannelse. Dette koster penger, spesielt fordi vi på vinterstid må måke ett av anleggene ved snøfall og kontinuerlig klippe gress på andre anlegg sommerperioden. Vedlikehold av egen maskinpark og utstyr som mål, nett, tribuner osv, er kostbart.

Hvor finnes informasjon? Vi har vår egen hjemmeside med nyheter fra klubben/styret, kontaktinfo for alle lag, laglederinfo, foreldreinfo, vedtekter osv. I tillegg bruker vi Spond som kommunikasjonsplattform. Når du er med i en spillergruppe, vil du via lagleder/trener få tilgang til spillergruppas Spond-gruppe. Der foregår spillergruppas kommunikasjon om treninger, kamper, cuper og annet sosialt.

Ønsker du svar på spørsmål som ikke finnes på nettsiden; ta kontakt med administrasjonen eller styreleder på e-post: fotball@enebakk.org

 

Følgende 10 punkter følges av lagene: 

  1. Gule og røde kort som kommer etter dårlig oppførsel på banen tolereres ikke. Dette gjelder munnbruk mot dommer, med - og motspillere samt spark, slåssing og lignende. I Enebakk er vi snille og greie med med-medlemmer, motstandere, dommere og ellers alle andre.
  2. Lagleder, trener og øvrig støtteapparat skal positivt støtte egne spillere og aldri uttrykke seg negativt mot dommere, motspillere og motstandernes støtteapparat. Ei heller offentlig agere eller snakke negativt om egen klubb.
  3. Lagledere skal sørge for at foreldre og øvrig publikum på sidelinjen oppfører seg eksemplarisk overfor dommer og motstanderne. Les for øvrig foreldrevettregler på våre hjemmesider.
  4. Ta imot gjestende lag og husk våre vertskapsplikter. Uansett utfallet på banen, skal gjestene behandles med verdighet og respekt. Gjestende lag skal alltid ha en positiv opplevelse av å møte et Enebakk IF Fotballag. Også på bortekamper skal vi etterlate oss et godt rykte. Lagleder skal være sistemann ut av garderobene og sørge for at det ser representativt ut.
  5. Dommerne er en del av fotballfamilien og skal behandles med respekt. Dommere gjør feil på banen noe som både spillere, ledere, trenere og publikum må akseptere. Dommerne er mennesker og fortjener ikke å bli "tråkka på". Husk: Gjennom en lang sesong går dommerfeil begge veier.
  6. Lag som er på reise til bortekamper, cuper eller treningssamlinger skal alltid stille i Enebakk IF utstyr, dvs. Grønt og hvitt. Det skal synes at vi er lag fra Enebakk IF og foreldre skal alltid legge opp turen ut fra spillernes behov, ikke de voksnes.
  7. I 7- og 5-er fotball skal alle barn behandles likt når det gjelder spilletid, plassering på banen og i utførelse av dødballer.
  8. Ikke skap kjøpepress for foreldrene til spillerne. Utstyr og klær profilerer klubben på en flott måte, men må ikke overdrives.
  9. Del ut trøyer og lederoppgaver (kaptein) etter et rettferdig prinsipp. Alle vil ha trøye nr. 10. Bruk gjerne loddtrekning. Kapteinsjobben i 7- og 5-er fotball skal alltid gå på rundgang mellom spillerne.
  10. Husk at det er lov å tape en kamp. En seier som følge av brudd på klubbens etiske holdninger er en flau seier. Kampene skal spilles med positive rammer.
 Velkommen til Enebakk IF Fotball