Målsettingen for innføring Enebakk IF Fotball sin utdanningsplan er mangesidig, men først og fremst er det for å øke kompetansen hos trenerne i klubbens barne- og ungdomsfotball: Flere utdannede trenere med mer kompetanse bidrar til bedre og mer målrettet aktivitetstilbud. Videre er det en viktig målsetting å styrke oppmerksomheten, prestisjen og statusen for våre trenere i barne- og ungdomsfotballen. 

Enebakk IF Fotball har et ønske om at våre trenere og lagledere gjennomfører følgende utdanningsplan:

  • Alle trenere, ass.trenere og lagledere i barnefotballen (6-12 år): Barnefotballkveld - arrangeres som enkveldssamling i klubb på våren, teori og praksis 
  • Alle trenere i barnefotballen (6-12 år)NFF Grasrottrenerern delkurs 1 (NB: delkurs er et grunnleggende kurs som senere delkurs bygger på – det er derfor viktig å ha tatt delkurs 1 før andre delkurs tas) 
  • Alle hovedtrenere på lag fra 6-7 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1  
  • Alle hovedtrenere på lag fra 8-10 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2   
  • Alle hovedtrenere på lag fra 11-12 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 + 3  
  • Alle ass.trenere i barnefotballen 6-12 år: Ønske om å delta på NFF Grasrottrenerern delkurs  tilpasset lagets alder, men ikke et krav

  •  Alle trenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 1 (NB: delkurs er et grunnleggende kurs som senere delkurs bygger på – det er derfor viktig å ha tatt delkurs 1 før andre delkurs tas) 
  • Alle trenere, ass.trenere og lagledere i ungdsomsfotballen (13-19 år): Ungdomsfotballkveld - arrangeres som enkveldssamling i klubb på våren eller høsten, teori og praksis 
  • Alle hovedtrenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 + 3 + 4 
  • Alle ass.trenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 3 + 4

 

For hovedtrenere er kursene obligatorisk - for ass.trenere er det ønskelig med ulike delkurs av Grasrottreneren.

Barnefotballkvelden og Ungdomsfotballkvelden ønsker vi at alle trenere, ass.trener og lagledere deltar på - min. hovedtrener + én ass.trener pr. lag.

I tillegg vil vi til enhver tid kurse våre dommere ved rekruttering men også for veien videre til krets. Vi vil også oppfordre lagledere til å ta kretsens lagleder ABC-kurs. De fleste kurs som gjøres tilgjengelig, vil være synlige i vår kurskalender.

Alle påmeldinger til kurs som ikke er i regi av Enebakk IF Fotball, gjøres via kretsen sider www.fotball.no.
Påmeldinger der en epost fra krets eller kursansvarlig er blitt sendt ut med link eller kode, gjøres direkte i MinIdrett. Les mer her

Alle spørsmål vedr kurs/utdanning, kan rettes leder fotball@enebakk.org