Dommerregning klubbdommer

Dommerregning kretsdommer (Disse sendes til klubb elektronisk via FIKS)

Dommerens ABC

Fadderinstruks Enebakk IF Fotball

Dommerinstruks Enebakk IF Fotball

Dommeroppsett sesongen 2024 foreligger i aktuelle kanaler (Spond)

Enebakk IF benytter seg av følgende rutiner/frister for dommerutbetalinger klubbdommer:

Dommerregningene klubbdommer signeres av lagleder/trener hjemmelag som i sin tur får ansvaret for å sende regning inn til kasserer fotball fotballkasserer@enebakk.org dersom dommer selv ikke har muligheten til dette.  Det da viktig å påføre korrekt kontonr slik at vi får overført oppgjøret innen fristen. Vi vil behandle disse senest den 7. hver mnd for så å gjøre en overføring senest den 15. hver mnd (gjelder da ved innlevering senest den 7. hver mnd). 


Lykke til med sesongen, og husk å ta kontakt med dommeransvarlig dersom dere har spørsmål i forbindelse med noe. Kontaktinfo finnes her