Skade / Forsikring


NFFs samarbeidspartner vedr Fotballforsikringen er Gjensidige Skadeforsikring.
Finn all nødvendig informasjon om Fotballforsikringen her.

Skal du melde inn en skade, gjøres dette Her. Klubben har vanlig lags- grunnforsikring.

Ved skade eller lidelse

 1. Utfør akutt skadebehandling
 2. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand (se informasjon om skadetelefon lenger ned)
 3. Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
 4. Gjensidige Forsikring vurderer forsikringsdekning
 5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen
 6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
 7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling 

Generelt

 • Fotballforsikringen sesongen 2023 gjelder fra og med 1. mars 2023 til og med 29. februar 2024.
  Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen. Ler mer om vilkår for 2023 her

  NFF Akershus oppfordrer klubber - ledere - trenere - spillere - foresatte til å sette seg inn i dette, og være med å videreformidle denne informasjonen i egen klubb.  Idrettens Skadetelefon: 987 02 033 www.idrettshelse.no 

  Skadetelefonen Idrettens Helsesenter (IHS) har laget en animasjonsfilm om Idrettens Skadetelefon som forklarer hva Skadetelefonen er og hvordan det fungerer ved skade. https://www.youtube.com/watch?v=7ezSjOn-xug&feature=youtu.be

 • Alle spillere fra 13 år som er medlemmer i klubben og registrert i FIKS er dekket av fotballforsikringen. Medlemmer er de som er registrert i klubben og har betalt medlemskontingent, for å være spilleberettiget må i tillegg treningsavgift være betalt. 

  Trenere og øvrig støtteapp. rundt lagene er dekket av fotballforsikringen forutsatt at de er innmeldt til klubben og registrert i FIKS. Klubben registrerer egne spillere, trenere, ledere og andre med roller i klubben.

 • Spillere fra 6-12 år er dekket gjennom NIFs barneidrettsforsikring.
  Kravet for å være dekket av NIFs sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.


Se og les mer om Forsikring på Fotball.no >>