Enebakk IF Fotball er opptatt av at hver treningsgruppe/lag har «levende» nettsider som suppleres med små nyheter, linker til nyheter på nettsidene og bilder på Enebakk IF Fotball sin offisielle Facebook-side samt på Instagram via hashtag #enebakkiffotball  Ved utstrakt bruk av nettsidene vil kommunikasjon og informasjon blir tilgjengelig for flest mulig, både utøvere, foresatte og andre interesserte.

Bruk av bilder

Bilder av identifiserbare personer skal ikke publiseres uten aktivt samtykke fra de involverte personene. Dette vil si at hver person som er avbildet må individuelt takke ja, enten muntlig eller skriftlig, til at ett eller flere bilder blir publisert på internett. For barn under 15 år skal også en foresatt gi samtykke.

Spesielt når man bruker bilder av mindreårige er det viktig at man velger bilder som framstiller barna på en positiv måte. Vær forsiktig med bruk av bilder der barn har lite klær (f.eks. badeklær), og publiser aldri bilder med høy oppløsning. Prøv å unngå bruk av nærbilder, ta heller bilder på avstand.

Situasjonsbilder eller oversiktsbilder, der aktiviteten heller enn personene er motivet og hvor ingen av personene er identifiserbare, kan publiseres uten tillatelse fra personene på bildet.

Bilder som faller utenfor retningslinjene

Dersom du oppdager bilder som Enebakk IF medlemmer har publisert og som faller utenfor retningslinjene våre, oppfordres du til snarest å melde dette til fotball@enebakk.org

Bruk av sosiale medier

Enebakk IF Fotball's bruk av sosiale medier skal ikke bidra til et press for at barn og unge skal bli medlemmer av sosiale nettverk. Husk at alle sosiale nettverk har en aldersgrense som skal respekteres.

Utover Enebakk IF Fotball's offisielle Facebook-side er det opptil hver treningsgruppe å opprette lukkede grupper på Facebook. Hvis dette gjøres, oppfordrer vi til at treningsgruppen bruker nettsiden til treningsgruppen som hovedsystem samt at dette gjøres i samråd med særidrettsgruppens ledelse i Enebakk IF (for eks leder for Enebakk IF Fotball). En eventuell Facebook gruppe skal supplere bruken av nettsiden.

Vi oppfordrer våre medlemmer til både å like og dele innlegg i sosiale medier som et bidrag til å synliggjøre både informasjon samt gode artikler. Merk at medlemmer IKKE har tillatelse til å poste innlegg på verken andre eller gruppens offisielle Facebok-side på vegne av Enebakk IF Fotball (eller klubben) uten særskilt tillatelse. Dette for at klubben skal ha kontroll på og dekning for det som publiseres. 

Har dere artikler eller informasjon som ønskes delt på Enebakk IF Fotball's hjemmesider eller Facebook-sider, vennligst send dette til fotball@enebakk.org for verifisering og publisering.

Nettvettregler

  1. Bilder og tekst skal ikke inneholde elementer av ironi, mobbing, usaklig negative kommentarer
  2. Respekter alltid opphavsrettigheter (man kan ikke fritt publisere bilder man finner gjennom f.eks. Google søk)
  3. Inaktive Facebook grupper skal legges ned
  4. Husk å være en god ambassadør for Enebakk IF på nett

Mer informasjon

Du finner mer om personvern hos Datatilsynet: veiledning om lovverk og regler for publisering og personvern på internett