Medlemskontingent EiF sendes ut 1. jan og gjelder for 01.01 - 31.12. 
Treningsavgift fotball gjelder fra 1. jan. - 31.12. Sendes ut a-konto e. årsmøtet (mars).  

Medlemskontingenten for 2018 
Enkeltmedlem barn 6-12 år   kr. 279,-
Enkeltmedlem barn 13-19 år kr. 355,-
Enkeltmedlem Voksen           kr. 518,-
Trener – lagleder/andre verv kr. 100,-
Familiemedlemskap               kr. 1.615,- 

Treningssavgift fotball for 2018 

Junior 6-15år                          kr. 1.200,-
Senior                                     kr. 1.950,- (fordeles vår og høst og faktureres mars og Juni)  

Ved oppstart e. 1. aug. fakturers halv treningsavgift.


Hva dekker avgiftene?

Avgiftene dekker utgiftene til blant annet:
•Drift og administrasjon av fotballavdelingen med ca. 350 medlemmer
•Bane og vedlikehold (bl.a. kunstgress, mål, nett, merking, klipping)
•Vinteråpen bane (Vedlikehold maskin/traktor, måking, drivstoff)
•Dommerutgifter
•Cuper
•Påmelding til serier
•Drift av bygg
•Drakter og utstyr
•Forsikringer
•Trenerforum
•Trener og dommerkurs 
•Utstyr til trener etter gjeldende retningslinjer fra Styret

 

Powered by: Bloc