Trenger dere økonomisk støtte til medlemskontingent og/eller treningsavgift?

Enebakk Kommune tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 19 år

Eksempler på aktiviteter:

 • Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen.
 • Hel eller delvis inndekning av medlemskontingent/spillelisens i et korps eller idrettslag, organisasjoner eller andre faste aktiviteter.
 • Gratis billetter til Folkebadet.
 • Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Her er søknadsskjemaet: Søknadskjema+støtte+til+aktiviteter+barn+og+unge.pdf

Skjemaet er enkelt å fylle ut og dette spør de om: 

 • Hvilken aktivitet søkes det støtte til
         (For Enebakk IF er svaret: Medlemskontingent Enebakk IF og eller Treningsavgift Enebakk IF navn på gruppen)
 • Søknadssum
         (For Enebakk IF skriver dere summene på fakturaene)
         (Kontakt leder for undergruppene for kopi av faktura. For fotball, sender dere til 
  fotball@enebakk.org
 • Barnets navn 
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Foresatt
 • Husstandens samlede inntekt (Send uten dokumentasjon, kommunen kan be om det i etterkant)
 • Sted, dato og underskrift.

Send skjemaet og fakturaene (eller kvittering på at det er betalt)til:
Enebakk kommune v/Kulturtjenesten
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk.

Mer info på kommunens sider: Info om støtte