Årlig fotballmøte

Postet av Enebakk IF - Fotball den 15. Feb 2019

Vi sparker igang 2019 ved å invitere til et årlig fotballmøte.

Dato: Mandag 25.02.2019
Tid: Kl 1900
Sted : Flatebyhallen / Kantineområdet

Vi ønsker å kort gå gjennom 2018 ved å presentere gruppens årsberetning (som for øvrig også vil ligge som et dokument på klubbens årsmøte) og samtidig ta en gjennomgang av årets resultatregnskap dersom dette er klart.

Vi tar et raskt titt på noen mindre endringer i klubbhåndboken, som i sin tur skal sendes til godkjenning på årsmøtet, også ønsker vi å fortelle litt om noen av planene vi har for året 2019.

Det er også alltid noen verv eller ansvarsområder som vi ønsker å se om vi får satt noen navn på.

Det legges ikke opp til noe diskusjonsforum, og det vil ikke kunne foretas noe valg av diverse da dette møtet ikke har mandat til å vedta noe. Har man saker man ønsker å løfte til årsmøtet, ber vi dere om å sende inn saksdokumenter enten via gruppestyret eller direkte leder Enebakk Idrettsforening innen uke 8 2019.

Det kokes noe kaffe og settes frem noe vann til de som måtte ønske dette, og møtet anslås å vare frem til ca kl 2100


Foreløpig Agenda:

  • Innledning og presentasjon av gruppetyret, annlegg og arrangementskomite
  • Takk til alle som har bidratt
  • Gjennomgang årsmelding og endringer i Klubbhåndbok
  • Gjennomgang budsjett 2019 (årsregnskap dersom dette er klart)
  • Medlemskontingenter og treningsavgifter
  • Planer for 2019
  • Lagfoto (uke 15 eller 17)
  • Ny kiosk
  • Manglende verv


Vell møtt