Obs obs

Postet av Enebakk IF - Fotball den 9. Jan 2019

Enebakk Idrettsforening benytter idrettens system KlubbAdmin/MinIdrett som medlemsregister og til fakturering av kontigenter og avgifter. 

Det sendes i disse dager ut en mail med info om at det ligger en faktura for medlemskontigent i MinIdrett. Det enkleste er å logge inn og betale denne via MinIdrett. NB sjekk søppelpost, e-posten kommer fra Norges Idrettsforbund.

Systemet er pr enda slik at det sender ut e-post med varsel om faktura til alle e-post adressene som står registrert på hvert medlem. Noen vil derfor få flere varsel om samme faktura. Vær oppmerksom på dette.
Vi er lovet at dette skal bli endret, men enn så lenge håper vi dere tar dette med god sportsånd.

Det er ikke mulig å delta i en idrett/gruppe i Enebakk Idrettsforening uten å betale medlemskontingenten til EIF. Fotballens treningsavgift vil bli fakturert anno Mars, men den kan ikke betales før kontigent er gjort opp. 

Medlemskap Enebakk Idrettsforening 2019:
BARN (0 t.o.m. 12 år) pr år kr. 289
UNGDOM (13 t.o.m. 19 år) pr år kr. 367
VOKSEN (20 år ->) pr år kr. 536
HJELPERE (trenere - lagledere - oppmenn - styremedlemmer) pr år kr. 100
FAMILIEMEDLEMSKAP (2 voksne & 3+ barn) pr år kr. 1 672
Merk at kontingenten ikke kan refunderes selv om man melder seg ut i løpet av året

Klikk her for å få en innføring i oppsett og bruk av Min idrett

Vårt medlemsregister henger sammen med Norsk idrett. Endringer i deres systemer påvirker noen ganger våre data. Det skjer også dessverre iblant at samme feil dukker opp flere ganger. Dette er ikke EIF sin feil, men blir likevel vårt problem.

Vi retter opp feil fortløpende og setter derfor pris på at dere sier fra slik at vi får rettet feilen. Send i så fall en epost til: medlem.eif@gmail.com

Finner dere ingen faktura ved utgangen av Januar, meld dette inn til leder i fotballen eller til medlem.eif@gmail.com umiddelbart.