Grasrottrener Delkurs 1

Postet av Enebakk IF - Fotball den 18. Sep 2018

Enebakk IF Fotball jobber i samarbeide med Akershus Fotballkrets, for å gjennomføre Grasrottrener Delkurs
1 på Vidotta lørdag 13 og søndag 14 Oktober. Dette som en naturlig forlengelse av Barnefotballkvelden vi
nettopp hadde kjempesuksess med, og for å videreutvikle kompetansen blant våre trenere.

For å kunne arrangere et slikt kurs for trenere i egen klubb er vi avhengige av at så mange som mulig melder
seg på. Da vi samtidig inviterer trenere fra naboklubber, er det viktig at alle som kan, melder seg på så raskt
som mulig for å sikre plass. Direkte påmelding gjøres ved å gå til denne siden (eller få hjelp ved å kontakte
vår kursansvarlige Dag-Snorre)

Egen beskrivelse av hvordan man melder seg på kurs, ligger på våre hjemmesider. Kurskode er 1929814

Beskrivelse

Tre moduler – totalt 16 timer:

 • Barnefotballens verdigrunnlag og konsekvenser for meg som trener, laget og klubben
 • Klubben og treneren som tilretteleggere for god fotballaktivitet – sammen
 • Hvordan holde barna i flytsonen
 • Treneren som veileder, samt NFF Skoleringsplan 6–8 år

Delkurs 1 består av 3 moduler som hver er satt sammen av e-læring, klasseromsundervisning og praksisøkt
på feltet. For at du skal få fullt utbytte av kurset, er det viktig at du gjør oppgavene og følger opplegget. På
den måten møter du godt forberedt til kurssamlingene og vil kunne være en positiv bidragsyter på
samlingene. Det gjør også at vi kan bruke mer tid på praktiske øvelser ute på treningsfeltet.

NB! Du skal før hver samling gjennomgå e-læringen før du møter til klasseromsundervisning.


Målgruppe

- Alle som har et trenerverv i barnefotballen i aldersgruppen 6–8 år bør ha kurset som bakgrunn for å kunne
gjennomføre god fotballaktivitet.

- Alle som ønsker å starte og gå videre på NFFs utdanningsstige.


Læringsmål

Hovedmål:

 • Etter gjennomgått kurs skal en kunne sette i gang og lede fornuftig og tilrettelagt fotballaktivitet som
  skaper mestring, trygghet og dermed trivsel for alle – både på trening og i kamp, med laget, på
  årstrinnet og mellom årstrinn i klubben.

Delmål:

 • Ha kjennskap til barnefotballens verdigrunnlag og konsekvenser for treneren, laget og klubben
 • Vite hvordan klubben og treneren skal samarbeide for å skape god barnefotball, herunder
  klubborganisering for god differensiering og jevnbyrdighet
 • Ha kunnskap om hvordan trening og kamp skal planlegges, organiseres og gjennomføres for å holde
  ungene i flytsonen slik at det blir god og riktig aktivitet, og dermed trivsel for barna
 • Vite hvilke fotballaktiviteter som både er motiverende og som gir læring på dette aldersnivået. De
  nasjonale rammeplaner er utgangspunktet for planlegging og gjennomføring av øktene.
 • Ha kunnskap om hvordan man skal opptre og veilede slik at alle skal trives

Forkunnskaper

Ingen


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.