Info leder

Postet av Enebakk IF - Fotball den 23. Mai 2018

Hei alle sammen,

Sesongen 2018 er allerede godt i gang, og det nye gruppestyret lærer stadig nye ting som forhåpentligvis vil gjøre neste års sesongstart enda enklere for alle. Det har kanskje vært urovekkende stille fra fotballgruppa i en periode, og det er mest fordi vi har brukt mye av tiden frem til nå på å sette oss inn i rutiner og prosedyrer. Vi blir aldri utlært, men noe faller i alle fall på plass etter hvert. Må bare få nevne at vi er mektig imponert over hva kun et fåtall av personer har klart å holde orden på de senere år. Vel, noe har vi gjort så langt;

Materialforvalter

Som alle nå er kjent med, så har klubben blitt enige om ny utstyrsleverandør. Altså ikke èn for fotball, èn for håndball, noen annen for turn osv. Bakgrunnen for valget av en felles leverandør, var at man skulle prøve å samle klubben.  Som en normal følge av at vi har en helt ny leverandør, så vil vi nå også bytte til annen produsent av spillerdrakter. Vi tror alle barn og unge synes det er kjekt å få nye drakter, se like ut. Det samme gjelder etter hvert også overtrekk.

Vi har vært så heldige å få inn en ny energisk Materialforvalter i Susanne Lenes. Dersom laget har behov for utstyr, så er det Susanne som bør kontaktes. Susanne har stålkontroll og vet hva laget kan få, bør ha og ellers hvilke rutiner som gjelder for kjøp av utstyr. Hennes kontaktinfo er å finne på våre hjemmesider.

Anlegg

Vi er så heldige i Enebakk IF at vi har 2 flotte anlegg vi kan trene og spille på nå i sommer. Det er derfor viktig at vi alle tar vare på disse anleggene. Det oppfordres derfor til at alle foresatte ser det som positivt å ta med seg en søplesekk og rydde litt rundt baneområdene når man allikevel enten leverer og henter (eller er i området) i forbindelse med trening og kamp. Klarer vi å rydde sammen så blir det mindre på hver enkelt og det ser så mye bedre ut for oss og våre besøkende.

Gruppa har også et ønske om at foresatte kan bidra med noe gressklipping på Enebakk Stadion. Det er slik at gresset bør klippes 2 ggr i uken for at banen skal være i best mulig stand for spill. Vi har en flott sitteklipper som benyttes til dette som i tillegg er veldig artig å bruke for oss barnslige voksne. Alt det praktiske rundt klipperen ordner vi, så det blir trolig bare tut og kjør (noe forsiktighet må utøves da dette er kostbart ustyr). Ut i fra antall foresatte og lag som trener/spiller på Stadion, så blir det ikke mange rundene på hver i løpet av en sesong vil vi tro. Dette som en løsning frem til vi finner noen som kan påta seg denne oppgaven noe mer permanent. Rutiner og en enkel innføring vil etter hvert tildeles lagledere slik at de kan spre dette budskapet videre.

Kiosk

Det har lenge vært snakket om at klubben skal samle kioskdrift for å gjøre dette så enkelt som mulig. Etter noe frem og tilbake, falt ansvaret for driften, på undergruppene. Vi blir derfor blitt nødt til å gå til innkjøp av kortlesere og iPad mini i forbindelse med iZettle og må se på muligheten for å kjøpe oss en trådløs router da dekning i hallen er for dårlig. På stadion vil vi fortrinnsvis benyttes oss av Vipps. Selv om vi i det lengste prøver å unngå bruken av kontanter, så er vi nok nødt til å tilby denne betalingsformen som et alternativ. Kommer det en liten tass med en 20-kroning, så skal han/hun selvfølgelig få kjøpe seg en brus eller is J

Vi er i dialog med potensiell personell for utarbeidelse av rutiner i forbindelse med kioskdrift. Her trengs det flere som kan bidra. Selve kioskvaktene må lagene selv ta seg av ved å følge noen enkle instrukser og med et standardisert vareutvalg. Dette gjelder både Vidotta og Enebakk Stadion. Utsalget anbefales i kiosken inne i hallen (vi ser på alternative løsninger) og i kiosken på Stadion. Frem til alt er i orden, må nok lagene dessverre gjøre som de har gjort før, å stille egen kiosk. Vi håper å ha noe mer konkret rett over ferien da dette er en inntekt (gruppen vil være den største kostnadsbæreren) gruppa er sårt avhengig av.

Fotballens dag og Høstcup

Vi er så heldige at vi har, som i fjor, en flink og engasjert arrangementsgruppe. Disse møtes jevnlig for å kunne stelle i stand 2 stk festdager. Ikke er dette bare viktig for barna, men en absolutt nødvendighet for gi fotballavdelingen inntekter nok til drift. Uten disse arrangementene, så ville vi ikke hatt muligheten til å overleve slik vi pr i dag driftes. Et av mange alternativer ville vært å ta opp igjen loddsalg, økte treningsavgifter osv. Det er derfor veldig viktig (og morsomt) at hver og en har muligheten til å stille opp i form av en dugnadsvakt til disse arrangementene. Dette gikk som smurt i fjor, og med den erfaringen, vil jeg tro dette går enda bedre i år. Vi håper dette kan bli en tradisjon i klubben, og noe som kan samle oss ytterligere.

Kvalitetsklubb

Fotballen har på nytt søkt om å bli en kvalitetsklubb. Vi har deltatt på sonemøter, ledersamlinger og blitt kurset. I alle type samlinger har vi blitt bedt om å ta opp igjen dette arbeidet som vi tidligere hadde startet på. Vi tok utfordringen og er nå på nytt i startfasen av denne prosessen. For de av dere som er usikre på kvalitetsklubb er, så kan dere lese mer om dette her. I korte trekk, så gir en slik prosess oss som klubb, muligheten til å lage oss selv et styringsverktøy. I denne prosessen vil vi ikke bare lage, men også forbedre mange av våre rutiner. Kall det gjerne en ISO-sertifisering som vil gjøre det enklere for oss alle å drive klubben videre, samtidig som det vil være enklere for nye engasjerte å ta over verv.

Frivillge

Som klubb og på vegne av våre barn og unge, så er vi evig takknemmelige for alle dere som stiller opp. Vi er alle en del av en gruppe som ønsker å bidra for å opprettholde dette gode og nødvendige tilbudet. Noen av oss tar på oss oppgaver som trenere, noen er lagledere, noen tar oppgaven med å holde anleggene i orden, noen tar på seg styreverv og noen jobber aktivt inn mot kretsen for å nevne noe. Vi har alle til felles at vi er foresatte som ønsker å bidra. Det bør derfor være lov å klappe hverandre på skuldrene og takke hverandre for hjelpen. Vi gjør dette sammen og av èn grunn. Vi må heller ikke glemme den 12’te mann på sidelinjen. Vi heier frem ikke bare våre barn og unge, men også hverandre. Selv om spillet noen ganger går oss imot, så må vi alle huske på at vi gjør dette sammen og med det, så må vi alle være greie med hverandre. Et smil og en takk er undervurdert J

Dommere og Fair Play

Nye flotte dommere er under opplæring, noe som er veldig gledelig. Vi har dyktige folk som klarer å rekruttere denne viktige delen av fotballverden. Vi voksne må derfor alltid huske på å heie disse flotte ungdommene frem. Tenk så tøffe og flinke de er som påtar seg denne rollen. Noen ganger er det vanskelig å se alle situasjonene og noen ganger trenger man mer erfaring for å ta de riktige avgjørelser …men pytt. Det er da ikke så viktig. Så lenge barna på banen har det gøy og disse flinke dommerne møter opp og gjør sitt beste, så skal vi klappe og heie på dem alle sammen. Husk at det kan være nettopp ditt barn som står der ute, ganske så nervøs for å gjøre feil. Vi bør prøve å bli den beste Fair Play-klubben i verden… ikke sant J I den forbindelse er også viktig at vi følger opp med kampverter på våre hjemmekamper. Dette er noe vi både er pliktet å gjøre som Fair Play-klubb samtidig som det gir positive signaler ut til egne og besøkende spillergrupper. Vester er blitt delt ut, men for de av dere som mangler dette, vennligst ta kontakt.

Avsluttningsvis

Siste ord blir aldri sagt eller skrevet, men dette kan anses som en spe start på noe i alle fall. Vi gjør vårt beste og noen ganger gjør vi feil (som alle andre). Vi jobber daglig for å opprettholde tilbudet og prøver samtidig å utvikle oss og klubben. Vi søker alltid nye kandidater inn i eksisterende og nye verv, nettopp for å få med oss enda flere på laget. Dette kommer vi til å ”plage” alle sammen med hele tiden. Vi er alltid tilgjengelig på både epost og telefon og vi ses både i hallen, på Vidotta, på stadion, i butikken og på festivalen (til info…så trenger Flatebyfestivalen 3 stk fra fotballgruppa da det er like mange som har trukket seg. Har nettopp du lyst, så gi oss en tilbakemelding så snart som mulig)­­. Er det spørsmål som dukker opp, så spør. Har dere forslag til løsning, så enten ta tak i det eller informer oss. Har dere lyst til å være med, så hopp på..

God sommer

Ståle Simonsen på vegnet av fotballstyret Enebakk IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.