Medlemskontingent EiF sendes ut 1. jan og gjelder for 01.01 - 31.12.
Treningsavgift fotball gjelder fra 1. jan. - 31.12. Sendes ut a-konto e. årsmøtet (mars).  

Medlemskontingenten for 2021
Enkeltmedlem barn 0-12 år kr. 297,-
Enkeltmedlem barn 13-19 år kr. 377,-
Enkeltmedlem Voksen kr. 550,-
Trener – lagleder/andre verv kr. 100,-
Familiemedlemskap (2 voksne og 3+barn) kr. 1.718,-

Treningssavgift fotball for 2021 

Junior 6-12år                          kr. 1.900,-
Junior 13-19år                        kr. 2.200,-
Senior                                       

Ved oppstart e. 1. aug. fakturers halv treningsavgift.


Hva dekker avgiftene?

Avgiftene dekker utgiftene til blant annet:
• Drift og administrasjon av fotballavdelingen med ca. 350 medlemmer
• Bane og vedlikehold (bl.a. kunstgress, mål, nett, merking, klipping)
• Vinteråpen bane (Vedlikehold maskin/traktor, måking, drivstoff)
• Dommerutgifter
• Cuper
• Påmelding til serier
• Drift av bygg
• Drakter og utstyr*
• Forsikringer
• Trenerforum
• Trener og dommerkurs
• Utstyr til trener etter gjeldende retningslinjer fra Styret

Merk at det finnes støtteordninger i Enebakk Kommune. Les mer her

* Drakter eies og lånes ut av klubben. Shorts, sokker og treningsdress må bekostes av hvert enkelt medlem.
   Vi har for tiden en klubbkolleksjon bestående av merke Jako som vi bør forholde oss til. Hør med din lagleder eller
   fotballens materialforvalter vedr innkjøp av bekledning utover spillerdrakt.