Dommerregning klubbdommer

Dommerregning kretsdommer (Disse sendes til klubb elektronisk via FIKS)

Dommerens ABC

Fadderinstruks Enebakk IF Fotball

Dommerinstruks Enebakk IF Fotball

Dommeroppsett sesongen 2022 (kommer forhåpentligvis)

Enebakk IF benytter seg av følgende rutiner/frister for dommerutbetalinger klubbdommer:

Dommerregningene klubbdommer signeres av lagleder/trener hjemmelag som i sin tur får ansvaret for å sende regning inn til kasserer fotball fotballkasserer@enebakk.org dersom dommer selv ikke har muligheten til dette.  Det da viktig å påføre korrekt kontonr slik at vi få overført oppgjøret innen fristen. Vi vil behandle disse senest den 7 hver mnd for så å gjøre en overføring senest den 15 hver mnd (gjelder da ved innlevering senest den 7 hver mnd). 


Lykke til med sesongen, og husk å ta kontakt med dommeransvarlig dersom dere har spørsmål i forbindelse med noe. Kontaktinfo finnes her