#BliMed

Postet av Markus Bølgen Bronebakk den 23. Okt 2020

Tilbudet barna har i Enebakk IF Fotball kommer ikke av seg selv. Det blir ingen aktivitet uten frivillig innsats. Vi må samtidig passe på at de som hjelper til, ikke får for mye å gjøre. Det er alles ansvar.

Det blir ingen trening uten frivillige trenerne. Ingen organisering uten lagledere. Ingen bane å spille på uten banemannskapets innsats sommer og vinter. Gresset vokser og snøen flytter seg ikke selv. 

Ingen dommere på kamper uten at noen organiserer og er ansvarlig for dommere. Ingen kiosk, og dermed ingen inntekt, uten en eller flere som tar ansvar for kioskdrift. Ikke noe utstyr uten en materialforvalter, og ingen økonomi uten en kasserer. Ingen skolerte trenere uten noen som organiserer kurs og seminarer, og ingen rød tråd eller samhold mellom lag uten et sportslig apparat.

Alle er frivillige og alle disse gjør en innsats slik at dine og mine barn kan glede seg med en organisert aktivitet. Alle har en jobb ved siden av og de aller fleste har også ett eller flere barn. Mange er engasjerte i flere grupper, for eksempel som foreldrekontakt på skolen og/eller FAU, i tillegg.

Jo flere vi er, desto mindre blir det på hver enkelt. Vi bør derfor alle finne tid til å stille opp for barna våre, spesielt inn i den idretten de selv elsker å utøve, om vi kan.

Vi mangler følgende verv i fotballen. Noen mer akutte enn andre., men alle like viktige.

Banehjelp: Flere må hjelpe til med å måke banen på vinteren. Nå er det kun 2 stk som måker for alle lagene. Det er for få. Her bør så mange som mulig være med. Vaktlister vil kunne bli etablert.

Kioskansvarlig: Vi trenger en (eller flere) kioskansvarlig(e). Nåværende kioskansvarlig har vært med på å bygge opp alle rutiner, så dette vervet går ut på å videreføre disse, samt ha kontroll på varer og vakter. 

Kasserer: Nåværende kasserer trer ut og vi trenger en ny som kan ta over. Dette er et verv som stort sett går i å betale regninger gjennom nettbanken og ta vare på bilag. Vi er i ferd med å innføre nytt system i klubben om ikke lenge, som vil gjøre dette vervet enda enklere. Nåværende kasserer vil naturligvis være med å bistå så lenge det er nødvendig.

Dommeransvarlig: Vi har denne sesongen være avhengig av at sportslig leder, sammen med trener for ungdomslaget har organisert dommere. Vi må ha inn en (eller 2) som kan påta seg dette ansvaret. Man trer inn sammen med resten av det sportslige apparatet, så her har man mange som kan hjelpe til. 

Gruppeleder: Leder i gruppestyret trer ut etter denne sesongen. Vedkommende vil bruke mye av tiden på andre oppgaver i fotballgruppa. Vi trenger derfor en ryddig, strukturert, samlende og engasjert person som kan ta over lederstolen, holde i alle trådene, delegere og fordele oppgaver på øvrige medhjelpere.

Nestleder: Gruppestyret har klart seg i en god periode uten, men for å være et komplett gruppestyre, så trenger vi en nestleder. Dette er mer en støtterolle til ledervervet.

Man lærer mye om klubben som barnet er aktivt i, og man får muligheten til å være en del av noe stort, noe viktig og morsomt.

Så kom igjen …

 

#Blimed


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline