Fra en foresatt..

Postet av Enebakk IF - Fotball den 21. Jan 2021

Er det et ord vi virkelig har blitt godt kjent med i året som er gått, så er det dugnad. Vi har sett viktighetsgraden av at alle er med på å bidra, og ikke minst hvorfor.

Og innen idrett og andre aktiviteter hvor barn og ungdom er med, står også dette ordet høyt i kurs! Faktisk er det helt avgjørende for at det skal kunne finnes et aktivitetstilbud.  All aktivitet er bygd opp på frivillighet som blir gjort i fellesskap.

Så la oss snakke litt mer om dugnad. 

Kanskje er du en av de som setter kaffen i halsen hver gang dette tema blir bragt på banen? Kanskje tenker du at andre sikkert har bedre tid til å feste dette i kalenderen sin? Eller er du kanskje en av de som har tatt på deg så mange verv at du rett og slett ikke får døgnet til å strekke til?

Uansett! 

Dugnad er ikke ensbetydende med å selge lodd utenfor butikken, eller å være med på varetellinger. Det kan også være å stille opp som trener på et håndball eller fotballag. Det kan være å sørge for å holde baner vedlike, være med i et styre, eller sy kostymer til teatergruppa. Den finnes i uendelige mange former, og det er alltid plass til flere.

Dugnad må ikke få lov til å være et negativt ladet ord. For dugnad er gøy og ikke minst så ekstremt viktig! Tenk at du får lov til å være med å bidra til at barn og ungdom kan få lov til å gjøre det morsomste de vet. 

Den dagen frivilligheten uteblir, stopper også all aktivitet opp. Det vil være et alternativ jeg ikke engang våger å tenke på.

Neste gang du kjører poden på trening vil jeg anbefale deg å bli igjen noen minutter før du reiser videre. Se hvordan øyne lyser opp da de møter igjen venner, får utfoldet seg og kan tilbringe tid i et trygt og godt miljø. Bli igjen å se hvordan de bygger nye relasjoner og føler mestring av det de holder på med. Ta en titt bort på treneren, som sikkert er en mamma eller pappa som har lagt mye tid og planlegging i forkant av dagens økt. 

Ofte er hverdagen vår så hektisk at vi ikke har tid til å stoppe opp å se hvor heldige vi er. Heldige som faktisk kan kjøre, sleppe av og hente. Nettopp fordi noen har «gitt» av sin tid for å stille opp for fellesskapet. 

La oss gjøre dugnad til noe positivt.

La oss se på det som en mulighet til å sammen kunne bidra-nettopp i dette fellesskapet. La det være en ny utfordring som garantert vil gi mye glede. La det være tiden for å bygge nye, og ta vare på gamle relasjoner. Og sist men ikke minst, la det være vår måte å kunne gi barn og ungdom et tilfredsstillende aktivitetstilbud. Vi vet at aktivitet i stor grad er med på å fremme inkludering, fellesskap og treningsglede.

Så la oss gjøre litt hver, så blir det mye til sammen!


0 Kommentar

Nytt år Nye muligheter

Postet av Enebakk IF - Fotball den 8. Jan 2021

Godt Nytt År alle sammen. La oss glemme deler av 2020 og håpe på at 2021 gir oss alle nye muligheter til å oppnå fotballglede, samhold og ikke minst en mer aktiv hverdag. Det trenger vi alle sammen.

Vi er (og alle andre bør være) utrolig glade for at det er så mange som stiller opp og hjelper til slik at barn og unge i bygda har dette absolutt nødvendige tilbudet (utenom akkurat nå da dessverre). Her i Enebakk, kan vi kun tilby en organisert aktivitet ved at så mange som mulig yter litt og bruker litt av sin fritid. Jo flere vi er, desto mindre blir det på hver og mer moro har vi det.

Alle oppgaver og verv går i arv, og ingen av oppgavene er for store for noen. Vi gjør alt dette sammen.

Gruppeleder er et verv vi er pålagt, helt avgjørende og nødvendig for videre drift av gruppa. Det er nå på tide at noen andre tar over roret og fører gruppa til nye høyder. Nåværende leder takker av, men vil være med i gruppa en stund til for å fullføre andre oppgaver, og ikke minst bistå ny gruppeleder i overgangsfasen. Den fasen vi nå er i, er virkelig tiden for en enkel overgang.

Mye av jobben er å møtes ca 1 gang i mnd, følge opp årshjulet, legge til rette for at oppgaver fordeles samt lede og motivere resten av gruppa. Rett og slett være den som holder i alle trådene slik at alle fungerer best i sine verv. Dette vervet krever i utgangspunktet ikke mye tid, men man bør være interessert i å sette seg inn i driften av gruppa, være engasjert og ha et brennende ønske om å videreutvikle gruppa og klubben vår.

Kasserer har over en periode ikke hatt noen egen pode i fotballen, og takker også av for seg etter denne perioden. Vi må derfor ha inn en erstatter for henne. Kasserervervet er i utgangspunktet et verv der man gjør noen online betalinger i tillegg til noe arkivering, slik at klubbens regnskapsfører kan få overlevert en perm det er enkelt å lete opp i. Man trenger på ingen måte ha økonomisk bakgrunn eller utdannelse for å utføre kassereroppgaven, men litt nese for tall og ønske om å styre gruppa i riktig retning er greit. Her vil få hjelp med å bli satt inn i alle oppgavene, og det kan også nevnes at klubben jobber med å få på plass en enda mer effektiv og tidsbesparende løsning for kassererne – da vil denne oppgaven bli enda enklere.

Vi er uansett et gruppestyre som jobber sammen, så man vil aldri være alene om en oppgave.

For å gjøre dette enkelt, så hadde vi satt pris på at de som fant noen av disse oppgavene av interesse, kunne tatt kontakt med Ståle Simonsen på epost eller telefon (mailto:fotball@enebakk.org/ 48865117)

Er du rett kandidat eller kjenner du til den rette, så ta kontakt.

Gruppestyret i fotballen mangler også en nestleder, så om man vil være 2stk som går sammen inn om oppgavene (gruppeleder/nestleder), vil det også være mulighet for dette.

Det kan til slutt nevnes at nåværende gruppestyre består av foreldre fra flere årstrinn. Vi er mange som ikke kjente hverandre fra før, men som nå er blitt venner gjennom dette engasjemnetet 😊

Kom igjen….bli med’a


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline