Målsettingen for innføring Enebakk IF Fotball sin utdanningsplan er mangesidig, men først og fremst er det for å øke kompetansen hos trenerne i klubbens barne- og ungdomsfotball: Flere utdannede trenere med mer kompetanse bidrar til bedre og mer målrettet aktivitetstilbud. Videre er det en viktig målsetting å styrke oppmerksomheten, prestisjen og statusen for våre trenere i barne- og ungdomsfotballen. 

Enebakk IF Fotball har et ønske om at våre trenere og lagledere gjennomfører følgende utdanningsplan:

  • Alle trenere, ass.trenere og lagledere i barnefotballen (6-12 år): Barnefotballkveld - arrangeres som enkveldssamling i klubb på våren, teori og praksis 
  • Alle trenere i barnefotballen (6-12 år)NFF Grasrottrenerern delkurs 1 (NB: delkurs er et grunnleggende kurs som senere delkurs bygger på – det er derfor viktig å ha tatt delkurs 1 før andre delkurs tas) 
  • Alle hovedtrenere på lag fra 6-7 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1  
  • Alle hovedtrenere på lag fra 8-10 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2   
  • Alle hovedtrenere på lag fra 11-12 år: NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 + 3  
  • Alle ass.trenere i barnefotballen 6-12 år: Ønske om å delta på NFF Grasrottrenerern delkurs  tilpasset lagets alder, men ikke et krav

  •  Alle trenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 1 (NB: delkurs er et grunnleggende kurs som senere delkurs bygger på – det er derfor viktig å ha tatt delkurs 1 før andre delkurs tas) 
  • Alle trenere, ass.trenere og lagledere i ungdsomsfotballen (13-19 år): Ungdomsfotballkveld - arrangeres som enkveldssamling i klubb på våren eller høsten, teori og praksis 
  • Alle hovedtrenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 1 + 2 + 3 + 4 
  • Alle ass.trenere i ungdomsfotballen (13-19 år): NFF Grasrottrenerern delkurs 3 + 4

 

For hovedtrenere er kursene obligatorisk - for ass.trenere er det ønskelig med ulike delkurs av Grasrottreneren.

Barnefotballen og ungdomsfotballkvelden ønsker vi at alle trenere, ass.trener og lagledere deltar på - min. hovedtrener + én ass.trener pr. lag.

I tillegg vil vi til enhver tid kurse våre dommere ved rekruttering men også for veien videre til krets. Vi vil også oppfordre lagledere til å ta kretsens lagleder ABC-kurs. De fleste kurs som gjøres tilgjengelig, vil være synlige i vår kurskalender.

Alle påmeldinger til kurs som ikke er i regi av Enebakk IF Fotball, gjøres via kretsen sider www.fotball.no. Påmeldinger der enten en epost fra krets eller kursansvarlig er blitt sendt ut med link eller kode. gjøres direkte MinIdrett. Les mer her

Alle spørsmål vedr kurs/utdanning, kan rettes leder fotball@enebakk.org

Kalendere
Fullskjerm ICAL

Dato Navn Beskrivelse Plasser Valg
Powered by: Bloc