Idrettskonferanse 2020 Dag 2

Postet av Enebakk IF - Fotball den 19. Jan 2020

Enebakk idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune
inviterer til en to dagers Idrettskonferanse i Enebakk Kultursal.

Dag 2, 17. mars: 

Foreløpig program: 

Idrettsrådet ønsker velkommen 18.00
Kulturelt innslag
Info om aktuelle stønadsordninger fra kommunen
Foredrag om skadeforebygging fra OA-klinikken
Foredrag om Spis Smart med Christina Kjeserud
Påmeldingsfrist: 10.03.2020 18:00
Slutt ca. 21.00

Påmelding

Driv IL, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding Driv IL dag 2, 17.03.20
EIF, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding EIF dag 2, 17.03.20
Øvrige medlemmer av Enebakk Idrettsråd
Påmelding Enebakk Idrettsråd dag 2, 17.03.20
Enebakk kommune, kun Kulturskolen
Påmelding Kultusskolen dag 2, 17.03.20 

Hilsen
Enebakk Idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune


0 Kommentar

Idrettskonferanse 2020

Postet av Enebakk IF - Fotball den 19. Jan 2020

Enebakk idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune
inviterer til en to dagers Idrettskonferanse i Enebakk Kultursal.

Dag 1, 10. mars: 

Foreløpig program: 

Ordfører åpner konferansen 19.00
Innledning fra Enebakk Idrettsråd
Foredrag med Tom Nordlie
Slutt ca. 21.00
Påmeldingsfrist: 03.03.2020 18:00

Påmelding

Driv IL, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding Driv IL dag 1, 10.03.20
EIF, kun trenere/lagledere og styremedlemmer
Påmelding EIF dag 1, 10.03.20
Øvrige medlemmer av Enebakk Idrettsråd
Påmelding Enebakk Idrettsråd dag 1, 10.03.20
Enebakk kommune, kun Kulturskolen
Påmelding Kulturskolen dag 1, 10.03.20

Påmelding dag 2 (klikk her)

Hilsen
Enebakk Idrettsråd
Driv IL
Enebakk IF
Enebakk kommune


0 Kommentar

Regelendringer

Postet av Enebakk IF - Fotball den 9. Des 2019

Du har kanskje lagt merke til at resten av Europa spiller fotball med litt andre regler enn hva vi i Norge gjør. På bakgrunn at Norge spiller helårssesong, så vil ikke disse bli innført før 1.januar 2020. Dette er av hensyn til at de nye reglene ikke skal bli innført midt i en sesong eller turnering.

NFF har laget en full oversikt over endringene som nå trer i kraft i Norge, fra 01.01.2020, og som vil gjelde for kommende sesong.

For å gjøre det litt enklere har NFF Akershus laget en oversikt over de mest sentrale endringene som vil berøre breddefotballen. Noen av de mest sentrale endringene er som følger:

 • Nye innbytteregler for å redusere tid – kamper hvor det er stopp i spillet ved bytte
 • Endring i Regel 5 – Dommeren
  • Når kan dommer omgjøre sine avgjørelser
  • Når kan dommer gå tilbake selv om spillet er gjenopptatt
 • Nye regler for dropp og hva som skjer når ballen treffer en i dommerteamet
 • Lagleder kan tildeles advarsel og utvises ved bruk av kort (bortvisning forsvinner)
 • Endring av regler for motspillere i mur
 • Ballen er i spill når den er i bevegelse i/fra målspark og ved frispark innenfor eget straffesparkfelt

Regel 3 Spillere:

Plikt til å forlate banen på nærmeste punkt ved bytte.

 • I kamper med flyvende bytter
  • Alle bytter skjer ved midtlinjen

Regel 5 Dommeren – Omgjøring av avgjørelser:

Dommer kan stanse spillet og tildele disiplinærreaksjoner

 • Hvis en i dommerteamet/VAR har sett en forseelse
 • Forseelsen medfører advarsel eller utvisning
 • Forsøkte å varsle dommer før spillet ble gjenopptatt.

Disiplinærreaksjoner ovenfor lagledere – Utvidet myndighet

Personer i lagledelsen kan tildeles:

 • Tilsnakk
 • Advarsel
 • Utvisning

Hvis ikke mulig å identifisere hvem som gjorde hva, reaksjoner tildeles hovedtrener

Regel 9 – Spillets begynnelse og gjenopptakelse

Ballen er ute av spill, om den blir på banen etter å ha berørt en i dommerteamet og

 • Et lag kan oppnå en positiv angrepsmulighet
 • At ballen går direkte i mål
 • At motstanderlaget oppnår ballbesittelse

Dropp tas fra der ballen berører en i dommerteamet.

Presisering IFAB:

Ballen forblir i spill og ingen av de tre kriterier ovenfor oppfylles

Ballen går ut av spill

 • Spillet gjenopptas på korrekt måte, ballen anses ikke å ha berørt en i dommerteamet

Regel 10 – Resultatet av en kamp

Hvis målvakten kaster ballen direkte inn i motstanderlagets mål, tildeles motstanderlaget et målspark.

Regel 12 – Feil og overtredelser

NY Handsregel

Det er hands om en spiller:

 • Med forsett bruker sine armer/hender (både statisk og i bevegelse) for å berøre ballen, eller oppnår ballbesittelse eller kontroll på ballen
 • Scorer et mål mot motstanderlaget eller skaper en målsjanse
 • Alle ganger ballen går direkte inn i motstanderlagets mål etter å ha vært i kontakt med armer/hender
 • Berører ballen ved å gjøre sin kropp unaturlig større ved hjelp av
  • Armer/hender
  • Har armer /hender over skulderhøyde
   • Med mindre ballen har blitt bevisst spilt av en spiller for å skape kontakt med disse.

Avstand mellom ball og armer/hender fjernes som vurderingspunkt for hands / ikke hands.

Det er normalt ikke hands om ballen berører en spillers armer/hender, om

 • Ballen ble spilt direkte fra spillerens egen kropp (alle kroppsdeler unntatt armer/hender)
 • Ballen ble spilt direkte fra kroppen til en annen spiller som er på nært hold (alle kroppsdeler unntatt armer/hender)
 • De holdes nær kroppen og gjør den ikke unaturlig større (kroppens silhuett)
 • En spiller faller og har armer/hender mellom kroppen og bakken for å støtte seg eller dempe fallet.
  • Dette gjelder ikke om armen strekkes vekk fra kroppen (gjør kroppen større).

Om målvakten:

Utenfor eget straffesparkfelt

 • De samme regler for hands for målvakten som for alle andre spillere.

Målvakt som ulovlig berører ballen innenfor eget straffesparkfeltet

 • Indirekte frispark til motstanderlaget
 • Ingen disiplinærreaksjon

Regel 12 – Feil og forseelser

Disiplinærreaksjon ovenfor lagledere

Hvis ikke mulig å identifisere hvem som gjorde hva, reaksjoner tildeles hovedtrener

 • Hvis en spiller eller en person i lagledelsen begår en handling som medfører utvisning
  • Kan denne nektes å delta videre i kampen (jf. Regel 3, punkt 6 «Utvist spiller eller reserve»)
 • En spiller eller en person i lagledelsen som begår et brudd på spillereglene på eller utenfor spillebanen
  • Skal det ilegges en disiplinærreaksjon i samsvar med hendelsen/forseelsens art.
 • Gule og/eller røde kort benyttes kun overfor spillere, reserver, utbyttede spillere eller personer i lagledelsen.

Forseelser som medfører advarsel til lagledere

 • Forsettlig eller gjentatte ganger går utenfor eget lags tekniske område.
 • Forsinker eget lags gjenopptakelse av spillet
 • På en ikke-konfronterende måte trer inn i motstanderlagets tekniske område.
 • Ved ord eller handling protesterer på dommerteamets avgjørelse ved:
  • Kaste/sparke en drikkeflaske eller andre gjenstander
  • Handlinger som viser en klar mangel på respekt for personer i dommerteamet
 • Gjentatte ganger eller på en overdreven måte gestikulerer for tildeling av gule/røde kort
 • På en overdreven måte viser «TV-tegnet» / «VAR-tegnet».
 • Gestikulering eller handling som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon
 • Gjentatte ganger viser uakseptabel adferd, eller begår flere handlinger som det normalt gis tilsnakk for.
 • Viser manglende respekt for spillets ånd og idealer.

Forseelser som medfører utvisning av lagledere

 • Forsinker motstanderlagets gjenopptakelse av spillet, eksempelvis ved å holde på ballen, sparke vekk ballen, hindre/obstruere bevegelsen til en motspiller
 • Forsettlig forlater eget lags tekniske område for å:
  • Ved ord eller handling protestere mot eller viser åpenbar uenighet med dommerteamets avgjørelser.
  • Gestikulere eller annen handling som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon
 • På konfronterende måte trer inn i motstanderlagets tekniske område
 • Kaster/sparker drikkeflasker eller andre gjenstander inn på spillebanen
 • Trer inn på spillebanen for å:
  • Konfrontere dommerteamet (både ved pauser og når kampen er ferdigspilt)
  • Forstyrre spillet, motstanderlagets spillere eller en i dommerteamet.
 • Fysiske angrep eller viser aggressiv adferd (inkludert spytte og bite) overfor motstanderlagets spillere, reserver, personer i lagledelsen, dommerteamet, tilskuere eller andre personer til stede på en kamparena.
 • Mottar sin andre advarsel
 • Bruker et språk som er provoserende, hånende, nedsettende, skaper uro eller aggresjon
 • Bruker ikke-godkjente elektroniske hjelpemidler/sambandsmidler/utstyr, eller ved bruken av dette opptrer på en uakseptabel måte.
 • Voldsom opptreden

Regel 13 – Frispark

Motstanderlagets avstand til mur

 • Når tre eller flere spiller på samme lag danner en mur ved et frispark.
  • Alle motspillere må minimum være:
   • 1 meter fra muren til ballen er satt i spill.
  • Hvis motspillere gjør seg skyldig i dette når ballen settes i spill
   • Tildeles forsvarende lag i mur et indirekte frispark.

Regel 13 - Frispark / Regel 16 - målspark

Når ballen er i spill

 • Regel om at ballen må krysse straffesparkfeltlinjen før den er i spill fjernes for
  • Målspark
  • Frispark til forsvarende lag innenfor eget straffesparkfeltet
 • Ballen er i spill når den er klart i bevegelse
 • Spiller innenfor motstanderlagets straffesparkfelt eller går inn i for tidlig
  • Berører eller forsøker å nå ballen
  • Nytt frisparket/målspark
 • Ved hurtig igangsettelse fortsetter spillet

Regel 14 – Straffespark

Målvakt skal ha en fot på streken eller i luften over streken!

Når ballen blir sparket

 • Målvakten må minst ha en del av sin fot på mållinjen
 • Enten fysisk på linjen eller i luften over den.

Presisering IFAB

 • Om målvakten gjør feil før sparket er tatt og redder straffesparket
  • Straffesparket tas på nytt
 • Om den som tar straffesparket bommer på mål, eller ballen treffer målstengene eller tverrstangen
  • Det tas ikke et nytt straffespark, med mindre feilen fra målvakten klart påvirket den som tok straffesparket.

Regel 15 – Innkast

Alle motspillere skal uavhengig av hvor den som tar kastet står:

 • Skal holde en avstand på minst 2 m i radius, fra det stedet på sidelinjen hvor innkastet skal tas fra.

For full oversikt over alle endringene se NFF sine sider.0 Kommentar

Julemarked 2019

Postet av Enebakk IF - Fotball den 19. Nov 2019

Enebakk IF Fotball vil være godt synlig på årets Julemarked i Kirkebygda 30.11.2019 med både telt, seil og med salg av noen effekter som luer og skjerf. I tillegg vil vi dele ut noe enkel info om fotballen i bygda.

Vi vil få med oss Ungdomslaget som vil stå og selge lodd til inntekt for deres tur til Dana-Cup i Danmark. Her er det bare å stille opp, kjøpe både effekter og lodd.

For de som ikke har muligheten til å møte oss denne dagen så byr nok en mulighet seg på Julemarkedet på Flatebysenteret uken etter, den 7.12.2019. Vi vil stå med det samme teltet, de samme hyggelige representantene og med de samme effektene for salg. Møt opp, støtt fotballen og still gjerne spørsmål dersom dere er interessert i å bli med denne hyggelige gjengen

Kanskje finnes det noen mulighet for noe å bite tennene i under Julemarkedet på Flatebysenteret også. Møt opp så får dere "sma"....finne ut av det. HooHoo


0 Kommentar

Høst

Postet av Enebakk IF - Fotball den 1. Nov 2019

Det er høst, vi er ferdig med seriespill og kun noen få høstcuper gjenstår. Det blir mørkere og mørkere og vi oppfordrer derfor alle om å være flinke til å bruke refleks til både trening og kamp slik at man blir sett. Husk også å kle dere godt fremover. Å trene eller spille ute kan fort bli en kjølig opplevelse dersom man ikke kler seg etter forholdene. Skader kan også enklere oppstå dersom man er kald og stiv.

Vi har Enebakk IF-luer til salg for kalde ører, og vår utstyrsleverandør har tatt inn fleece-hanske med grip for innkast, til kalde fingre. Gå gjerne inn i nettbutikken fra siden her (Klubbshop), eller kontakt materialforvalter dersom det skal gjøres større innkjøp (samlet for et lag eller større gruppe).

Vi har mange i klubben som hjelper til med det meste året rundt, og forrige vinter klarte vi å holde Vidotta snøgrønn med kun et par unntak. Den samme gjengen foreldre klipper gresset og merker opp på Stadion sommertid, rydder rundt anleggene og fikser utstyr når de finner tid til dette. Dette er en artig dugnad, og ønsker nettopp du å bidra med din tid til dette, så er det bare å sende en epost eller ringe til Terje: terje_brede@hotmail.com / 454 35 830

Denne lille gruppa trenger flere foreldre (eller besteforeldre, venner, tanter og onkler osv) som kan hjelpe til slik at vi kan tilby snøfrie anlegg til trenere og ungene våre. Ved for mye snø, vil alternativene til spill være begrenset. Desto flere som kan være med å måke, jo enklere blir det å holde banen snøfri.

Utover dette så hadde det vært flott om alle kunne ryddet litt der de ser søppel eller tilsvarende nå før snøen legger seg. Vi ønsker jo alle å ha det rent rundt barna og anleggene våre. Ansvaret for dette ligger på alle, og vi voksne bør gå foran som gode eksempler.

God høst og vinter


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline